Išvyka į Tamulevičių šeimos ūkį

Trečiokai lankėsi Tamulevičių šeimos ūkyje Pakaršyje. Jų dukra Goda mokosi mūsų klasėje. Visi su nekantrumu vyko į klasės draugės tėvų ūkį. Pasitiko Godos mama ir teta. Mokiniai klausėsi ūkio šeimininkių pasakojimo – kuo šeriami gyvuliai, kur laikomas pašaras, kaip gyvuliai bendrauja tarpusavyje.

Ūkyje vaikai pamatė skirtingų veislių karves,veršius. Ypač džiaugėsi matydami neseniai atvestus veršelius. Labai gailėjo vieno, kuriam buvo lūžusi koja.Vaikams buvo įdomu sužinoti, kaip karvės melžiamos mechanizuotai. Visus nustebino, kiek pieno duoda karvė. Aplankę karves pievose, apžiūrėję javų plotus, vaikai vyko į ūkininko kiemą., Vienus itin domino technika, traktoriai: galėjo į juos įlipti. Paskui ūkio šeimininkės pakvietė pasivaišinti žolelių arbata. Godos močiutė vaišino savo darytu sūriu. Gerdami arbatą, ragaudami sūrio su medumi mokiniai aptarė, ką matė ūkyje, ką sužinojo. Mokiniai suprato, kad tvarkyti ūkį, išmanyti ūkio darbus nėra paprasta, reikia talento, gabumų, noro ir daug dirbti.

Godos mama su teta buvo paruošę viktoriną apie ūkį. Mokiniai aktyviai joje dalyvavo. Atsakę į klausimus gavo pažymėjimus.

Užsiėmimai kitose erdvėse ugdo vaizduotę, skatina kūrybiškumą. Mokiniai pamatė naujų idėjų, pritaikys jas savo kūrybinėje raiškoje.

3 klasės mokytoja G. Bartkevičienė