^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Gerb. tėveliai ir rėmėjai!

Nuoširdžiai dėkojame Jums už suteikiamą moralinę ir materialinę paramą. Būsime dėkingi, jeigu apsispręsite ir šiemet mokyklai skirsite iki 1,2 procento savo jau sumokėto pajamų mokesčio. Ši parama padeda gerinti mokinių ugdymo ir ugdymosi sąlygas. Mokyklos rekvizitai: Kodas 190109096 Pavadinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla Adresas A. Ryliškio g. 14, LT- 65487 Senosios Varėnos k., Varėnos r.

Ansambliui „Serbenta“ 20 metų

„Devyni metai
Ne viena dziena
Devyni metai
Ne viena dziena
Kap darželin buvau...“

Bėgo prabėgo devyni, dešimc ir dar daugiau...

Man tai ne viena dziena. Mum gegužės 19 dzienų – cieli 20. O rodos tep nesenai, kap vakar. Ciej  metai bėgo, lėkė, kap paukštelė nuskrido. Ale paliko puikių, nepamirštamų prisminimų.

O kiek mokinių dalyvavo ansamblio „Serbenta“ veikloje. Kiek dainuota, išdainuota, kap geguli kukuota... Ale dainavom apie viskų: meily, žmonių gyvenimų, lietuvių bėdas ir rodas... Visų kalendorinį gyvenimų išdainavom. Daugiausia dainų išmokta iš mano sodžiaus – Žiūrų.

O kiek šokių, įvairių žaidimų-ratelių išmokta. Sukom sukom ratelius ir iššokom dvidešimtus metelius.

Taigi ir savo tradicijas turėjom: Užgavėnių šventė mum tapo kap žiemos išvarymas iš kiemo. Gi reikėjo sumislyc kuom persirengc. Ba gi Dzūkijon nebuvo kaukių, cik persirengėliai.

Advento vakaronė mum tapo kap relikvija. Būdavo susėdam ratu aplink vaišių stalų ir dainuojam: leliumoj, leliumai... Skaicydavom skaitinius iš Švento rašto ir vaišindavomės savo atsineštais pabiručiais.

Labai ansambliečiai pamėgo dainas apie Tremtinius ir Partizanus, ba tos dainos, kap kokios maldos. Dalyvavom visuose rajono ir respublikiniuose koncertuose dainuodami šitas dainas.

Per 20 metų buvo daug įvairių išvykų. Jų metu labiausiai ir tobulėjom. Keliavom ne cik po Lietuvų, bet du rozus ir Vokietijon. Su Slipkauskų trio tris rozus buvom Lenkijon, Gyžizko mieste. Visur dainavom ir šokom.

O kokių turėjom ir savo kepelukį: armonika, smuikas ir būgnelis. Kap užgraidavo ciej muzikantai, tai pacios kojos nešė šokc.

Niekam neatsakėm, kur kvietė – ty važiavom. Mum važiuoc tai buvo, kap ir garbės reikalas. Oi kap pavydėdavo ciej, kuriej likdavo mokyklon.

Nepralaidom mes Grybų švenčių. Šokom ir dainavom ne cik Varėnon. Kiek sudalyvauta grybavimo čempionatuose: Žiūrų, Marcinkonių ir Zervynų kaimuose. O ty labai anksci reikėdavo kelcis ir važiuoc. Ale tep smagu visiem buvo.

Kiek giedojom bažnyčion. Ir vis klebono Pranciškaus Čivilio pakviesci. Giedojom įvairiose Mišiose: Motinos dienos, Pirmosios Komunijos šventės ar kap atvažiuodavo kokių garbingų svecių – Vyskupas.

Net Lietuvos televizija mus filmavo giedančius ir parodė laidoje „Šventadienio mintys“. Dar vienų rozų rodė mus LRT. Dalyvavom Vilniuje Gedulo ir Vilties dienos renginyje. Jis vyko 2018 m. birželio mėn. 14 d. Aukų gatvėje.

Per 20 metų užauginom ir solistų: a. a. Sandra Naujūnaitė, Vytautas Baublys, Gabrielė Kasperaitė, Samanta Rapšytė. Buvo ir pasakorius Vladas Golumbiauskas. Šių metų konkurso „Tramtatulis“ laureatė Neda Janevičiūtė.

Visko ir neišporysi, ir neaprašysi. Norim ne pasgyrc, bet pasdiaugc savo prisminimais. Tai ir dalinamės fotografijomis.

Aš vadovė Irena tariu dzūkiškų DĖKUI visiem, kuriej dainavo, giedojo ir koja kojon šoko su „Serbenta“.

 

Dabar naršo

Dabar svetainėje 7 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Projektai

Gamtamokslis
Visos dienos link
Kokybės krepšelis
Mokymasis tyrinėjant
Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube