^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Rašytiniai šaltiniai mokyklą Varėnoje mini 1781 metais.
    1920 m. Lietuvos švietimo ministro įsakymu Varėnoje įsteigta mokykla.
    1925–1940 metais pradinės mokyklos mokytoju ir vedėju dirbo Andrius Ryliškis, kultūros nešėjas, švietėjas, patriotas. 1974 metais Čikagoje išleido knygą „Fragmentai iš praeities miglų“. Nuo 1931 m. mokykla vadinosi Čiurlionies vardu, buvo aplinkinių kaimų mokyklų centras.
   1944 metų spalio 17 d. atidaryta keturių klasių progimnazija. Karo sumaištyje nepasimetę susirinko 192 mokiniai. Direktorius Julius Jonytis.
     1946–1947 mokslo metai prasidėjo šešių klasių progimnazijoje. Mokėsi 239 mokiniai, dirbo 9 mokytojai.
     1949 metais išleista pirmoji gimnazistų laida, 21 VIII klasės mokinys. Auklėtoja Vanda Dilkaitė (vėliau Markeliūnienė)
    1949 metų rudenį gimnazija sujungta su pradine mokykla ir tapo vienuolikamete Varėnos I vidurine mokykla. 1980 metais, sujungus abi Varėnas, pavadinta Varėnos 3-ąja vidurine.
        Nuo 1994 metų rugsėjo pirmosios – Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla.

MOKYKLOS DIREKTORIAI

Vardas, pavardė

Metai

Julius Jonytis

1944–1951

Vaclovas Šreiberis

1951–1958

Marija Jurgulienė

1958–1960

Birutė Zabielaitė

1960–1961

Algirdas Bakanavičius

1961–1962

Jonas Visockas

1962–1963

Jonas Juodka

1963–1973

Marijona Ališauskienė

1973–1994

Gintautas Bendorius

Nuo 1994

      Lietuvos mokyklos 600 metų jubiliejaus proga 1997-07-01 Švietimo ministro Zigmo Zinkevičiaus įsakymu Nr. 856 apdovanoti 132 nusipelnę Lietuvos respublikos pedagogai. Tarp jų buvę mūsų mokyklos pedagogai Marija Bakanavičienė, Algirdas Bakanavičius, Juzefa Naujalienė.

Dabar naršo

Dabar svetainėje 14 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Projektai

Gamtamokslis
Visos dienos link
Kokybės krepšelis
Mokymasis tyrinėjant
Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube