^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Mokykitės ir skaitykite.

Skaitykite vertingas knygas.                

Visa kita padarys gyvenimas.

                        F. Dostojevskis

 


Biblioteka neatskiriama ugdymo proceso dalis, nes teikia edukacines bei informacines paslaugas. Biblioteka pateikia vadovėlius, reikiamą literatūrą, atsako į informacines užklausas, moko informacinio raštingumo, savo veikla sudaro sąlygas mokytis, ieškoti, rinkti, sisteminti bei panaudoti gautą informaciją, siekti žinių. Skaitykloje galima ruošti pamokas, savarankiškai mokytis.
Bibliotekoje rengiamos knygų parodos, skirtos paminėti žymių žmonių jubiliejams, valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, teminės knygų parodos, naujų knygų pristatymai, integruotos pamokos.

 

Naujienos ir renginiai

 Naujos knygos mokyklos bibliotekoje 

 Nuo lapkričio 23 d. mokyklos bibliotekoje vyko interaktyvi paroda skirta J. Basanavičiaus 165-osioms gimimo metinėms.

 Bibliotekoje nuo 2016 lapkričio 14 d. vyko interaktyvi paroda „Pažintis su Jurga Ivanauskaite“

 Poetei Ramutei Skučaitei - 85 metai

Bibliotekoje vyko literatūrinė paroda skirta poetei Ramutei Skučaitei

 

 Piešinių paroda „Piešiu eilėraštį“

 Mokomės ieškoti informacijos

 Skaitymo pamoka „Ruduo atėjo“

 

 Kviečiame dalyvauti moksleivių meninės kūrybos festivalyje „Susitikimas Ežio dvare“

 Vaikų knygos šventė

 


 Edukaciniai užsiėmimai viešojoje bibliotekoje

 

  Naujos knygos jau bibliotekoje

 

 Geriausios Vyturio knygos. Nemokamai. Pratęsta iki 12.29.

 Naujos knygos mokyklos bibliotekoje

 

 Bibliotekos taisyklės

 Vartotojų aptarnavimo ir registravimo bibliotekose tvarka

 Vartotojo teisės, pareigos ir atsakomybė

 Bibliotekų teisės ir pareigos

 

Biblioteka dirba

 8:00 - 14:30

Pietų pertrauka 12:00 - 12:30

 

Nuorodos

 Vadovėlių duomenų bazė http://vadoveliai.emokykla.lt

 5-8 kl. skaitmeninė biblioteka http://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt

 Lietuviškos elektroninės knygos www.skaitykle.lt

 Žurnalas mokytojams, bibliotekininkams, tėvams [...] apie vaikų knygas http://rubinaitis.lnb.lt 

Tėvų diena

2018/2019 m.m. tėvų dienos vyks: 2018 m. lapkričio 21 d., 2019 m. vasario 6 d. ir 2019 m. gegužės 3 d. Nuo 17 iki 18 val. mokytojai individualiems pokalbiams tėvų lauks klasėse. Nuo 18 val. vyks klasės tėvų susirinkimai.

Dabar naršo

Dabar svetainėje 17 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube