^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Finansinės ataskaitos

Balansas už 2017 m.:
        Aiškinamasis raštas
        Pinigų srautų ataskaita
        Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)
        Trumpalaikės mokėtinos sumos
        Pinigai ir pinigų ekvivalentai
        Per vienus metus gautinos sumos
        Nematerialus turtas
        Informacija pagal veiklos segmentus
        Informacija pagal veiklos segmentus 1
        Įsipareigojimų dalis
        Išankstinis apmokėjimus
        Ilgalaikis materialusis turtas
        Grynasis turtas
        Finansavimo sumų likučiai
        Finansinės būklės ataskaita
        Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
        Finansavimas
        Atsargų vertės pasikeitimas
        Veiklos rezultatų ataskaita
2017 m. II ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkiniai:
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
        Atsargų vertės pasikeitimas
        Ilgalaikis materialusis turtas
        Nematerialusis turtas
        Raštas dėl ataskaitų pateikimo
        Finansavimo sumų likučiai
Balansas už 2016 m.:
        Pinigų srautų ataskaita
        Pinigų srautų ataskaita (tęsinys)
        Trumpalaikės mokėtinos sumos
        Pinigai ir pinigų ekvivalentai
        Per vienus metus gautinos sumos
        Nematerialus turtas
        Informacija pagal veiklos segmentus
        Informacija pagal veiklos segmentus 1
        Įsipareigojimų dalis
        Išankstinis apmokėjimus
        Ilgalaikis materialusis turtas
        Grynasis turtas
        Finansavimo sumų likučiai
        Finansinės būklės ataskaita
        Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
        Finansavimas
        Atsargų vertės pasikeitimas
        Veiklos rezultatų ataskaita
2016 m. II ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkiniai:
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
        Atsargų vertės pasikeitimas
        Ilgalaikis materialusis turtas
        Nematerialusis turtas
2015 m. IV ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkiniai:
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Finansinės būklės ataskaita (tęsinys)
Veiklos rezultatų ataskaita
        Atsargų vertės pasikeitimas
        Ilgalaikis materialusis turtas
        Nematerialusis turtas
        Pinigų ekvivalentai
        Gautinos sumos
        Grynojo turto pokyčiai
        Trumpalaikės mokėtinos sumos
        Išankstiniai apmokėjimai
        Finansavimo sumų likučiai
        Pagrindinės veiklos kitos pajamos
        Pinigų srautai
        Pinigų srautai (tęsinys)
        Pagrindinės veiklos sąnaudos
        Veiklos segmentai
        Įsipareigojimai valiutomis
2015 m. III ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkiniai:
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. II ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkiniai:
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. I ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkiniai:
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
2014 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkiniai:
Aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės būklės ataskaita
2013 m. finansinių ataskaitų rinkiniai:
Veiklos rezultatų ataskaita
Pinigų srautų ataskaita
Grynojo turto pokyčio ataskaita
Finansavimo sumos
Finansinės būklės ataskaita
2012 m. I ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkiniai:
          Finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis
          Aiškinamasis raštas
2012 m. II ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkiniai:
          Finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis
          Aiškinamasis raštas
2012 m. III ketvirčio  finansinių ataskaitų rinkinys:
          Finansinių ataskaitų rinkinys III ketvirtis

 

 

Tėvų diena

2018/2019 m.m. tėvų dienos vyks: 2018 m. lapkričio 21 d., 2019 m. vasario 6 d. ir 2019 m. gegužės 3 d. Nuo 17 iki 18 val. mokytojai individualiems pokalbiams tėvų lauks klasėse. Nuo 18 val. vyks klasės tėvų susirinkimai.

Dabar naršo

Dabar svetainėje 5 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube