^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Mokytojai

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomasis dalykas

1.        

Amšiejus Rytis

Kūno kultūros mokytojas

Kūno kultūra

2.        

Bartkevičienė Genė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinės klasės

3.        

Bendorienė Jolita

 

Žmogaus sauga, jaunieji šauliai

4.        

Blažulionienė Roma

Informacinių technologijų ir matematikos vyresnioji mokytoja

Matematika, informacinės technologijos

5.        

Doškuvienė Irina

Istorijos vyresnioji mokytoja

Istorija, pilietiškumo pagrindai

6.        

Junevičienė Ona

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinės klasės

7.        

Kavaliauskaitė Vaiva

Rusų kalbos mokytoja

Rusų kalba

8.        

Kriptavičienė Rima

Chemijos  vyresnioji mokytoja

Chemija

9.        

Letkevičienė Milda

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, etikos mokytoja

Lietuvių kalba

10.     

Micevičienė Loreta

Istorijos mokytoja metodininkė

Istorija, pilietiškumo pagrindai

11.     

Miškinienė Vaida

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinės klasės

12.     

Molienė Angelė

Biologijos mokytoja metodininkė

Biologija, gamta ir žmogus, ekonomika

13.     

Naujūnienė Irena

Muzikos vyresnioji mokytoja

Muzika

14.     

Poškonienė Janė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinės klasės

15.     

Sereičikienė Danguolė

Technologijų vyresnioji   mokytoja

Technologijos, dailė

16.     

Skliutienė Jolanta

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

17.     

Stramkauskienė Dalia

Lietuvių kalbos mokytoja

Dorinio ugdymo mokytoja

Lietuvių kalba, dorinis ugdymas (tikyba, etika)

18.     

Tamulevičienė Genė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Fizikos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba, fizika

19.     

Taraskevičienė Aldona

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Kūno kultūra

20.     

Turonis Gintaras

Technologijų mokytojas

Technologijos

21.     

Vičkačkienė Nijolė

Geografijos mokytoja metodininkė

Geografija

22.     

Žilionienė Lina

Matematikos mokytoja metodininkė

Informacinių technologijų mokytoja

Matematika, informacinės technologijos

Tėvų diena

2018/2019 m.m. tėvų dienos vyks: 2018 m. lapkričio 21 d., 2019 m. vasario 6 d. ir 2019 m. gegužės 3 d. Nuo 17 iki 18 val. mokytojai individualiems pokalbiams tėvų lauks klasėse. Nuo 18 val. vyks klasės tėvų susirinkimai.

Dabar naršo

Dabar svetainėje 8 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube