^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Mokytojai

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Kvalifikacinė kategorija

Mokomasis dalykas

1.

Amšiejus Rytis

Kūno kultūros mokytojas

Fizinis ugdymas

2.

Bartkevičienė Genė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinės klasės

3.

Bendorienė Jolita

Biologijos vyresnioji mokytoja

Žmogaus sauga, jaunieji šauliai

4.

Blažulionienė Roma

Informacinių technologijų ir matematikos vyresnioji mokytoja

Matematika, informacinės technologijos

5.

Jakubavičius Albertas

Istorijos mokytojas

Istorija, pilietiškumo pagrindai

6.

Irena Makselienė

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinės klasės

7.

Kavaliauskaitė Vaiva

Rusų kalbos mokytoja

Rusų kalba

8.

Kriptavičienė Rima

Chemijos  vyresnioji mokytoja

Chemija

9.

Lavrukaitienė Jolita

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Lietuvių kalba

10.

Miškinienė Vaida

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinės klasės

11.

Molienė Angelė

Biologijos mokytoja metodininkė

Biologija, gamta ir žmogus, ekonomika

12.

Tareila Kęstutis

Muzikos vyresnysis mokytojas

Muzika

13.

Venciūtė Gitana

Pradinių klasių mokytoja

Pradinės klasės

14.

Sereičikienė Danguolė

Technologijų vyresnioji   mokytoja

Technologijos, dailė

15.

Skliutienė Jolanta

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba

16.

Stramkauskienė Dalia

Dorinio ugdymo mokytoja

Dorinis ugdymas (tikyba, etika)

17.

Tamulevičienė Genė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Fizikos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba, fizika

18.

Turonis Gintaras

Technologijų mokytojas

Technologijos

19.

Vičkačkienė Nijolė

Geografijos mokytoja metodininkė

Geografija

20

Žilionienė Lina

Matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų mokytoja

Matematika, informacinės technologijos

 

 

 

 

Dabar naršo

Dabar svetainėje 17 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Projektai

Gamtamokslis
Visos dienos link
Kokybės krepšelis
Mokymasis tyrinėjant
Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube