^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Socialinė pedagogė

 • Rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
 • Dirba kartu su klasių auklėtojais lankomumo užtikrinimo srityje taip, kad mokykloje būtų kuo mažiau praleistų pamokų be pateisinamos priežasties.
 • Ieško ir šalina priežastis dėl kurių mokiniai vengia lankyti mokyklą.
 • Rūpinasi važinėjančiais mokiniais.
 • Rūpinasi mokiniais, gaunančiais nemokamą maitinimą ir turinčių mažas pajamas šeimų vaikais. Tvarko dokumentaciją. Rūpinasi, kad socialiai remtinų šeimų vaikai gautų visą mokykloje teikiamą paramą.
 • Renka informaciją apie socialiai remtinas šeimas, našlaičius, globojamus, rizikos grupės, mokyklos nelankančius vaikus, rūpinasi jų gyvenimo sąlygomis, sprendžia ugdymosi problemas.
 • Esant reikalui lankosi šeimose, kai šeima probleminė ir vaikas apleistas, neprižiūrėtas.
 • Esant reikalui, bendrauja su mokinių tėvais.
 • Sprendžia elgesio, bendravimo problemas, užkertant kelią smurtui prieš vaikus.
 • Bendradarbiauja su rajono švietimo skyriumi. Varėnos Vaiko teisių apsaugos skyriumi,  savivaldybės policija, nepilnamečių reikalų inspekcija, Senosios Varėnos bendruomene.
 • Organizuoja vasaros poilsį socialiai remtiniems vaikams dieninėje stovykloje.
 • Dalyvauja socializacijos ir prevencinėse programose (programų kūrimas ir rašymas).
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.
 • Dalyvauja mokytojų ir mokyklos tarybos susirinkimuose.

   

Dabar naršo

Dabar svetainėje 12 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Projektai

Gamtamokslis
Visos dienos link
Kokybės krepšelis
Mokymasis tyrinėjant
Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube