^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Mokinių teisės ir pareigos

Visi vaikai gimsta turėdami vienodas teises - nesvarbu, kur jie gyventų, ką darytų, kokie būtų.

Vaiko teisės - tai tam tikros  sąlygos ir priemonės, kurias turi užtikrinti kiekviena valstybė, kad vaikai augtų laimingi ir sveiki. Vaikų teisės yra surašytos dokumente, kuris vadinasi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija. Šį dokumentą pasirašiusios valstybės yra įsipareigojusios vaikams sudaryti sąlygas turėti saugius namus, džiaugtis vaikyste, mokytis, augti ir saugiai pažinti pasaulį, o tėveliams - padėti tinkamai auklėti savo atžalas.

Kiekviena teisė nešasi ir pareigą.

Teisės

Pareigos

Mes turime teisę mokytis...

ir pareigą stropiai mokytis.

Mes turime teisę mokykloje būti mokytojų gerbiami...

ir gerbti mokytojus.

Mes turime teisę į savo nuomonę...

ir pareigą išklausyti kitų nuomonę.

Mes turime teisę klysti...

ir pareigą mokytis iš savo klaidų.

Mes turime teisę žaisti...

ir pareigą priimti į žaidimą kitus.

Mes turime teisę būti apsaugoti nuo smurto, patyčių ir žeminimo...

ir pareigą neskriausti kitų. Jei skriaudžia tave ar kitą vaiką – taip pat netylėk! Papasakok apie tai, kas vyksta, žmogui, kuriuo pasitiki.

Mes turime teisę, kad su mumis elgtųsi pagarbiai...

ir pareigą gerbti kitus.

Mes turime teisę sužinoti naujų dalykų apie mus supantį pasaulį...

ir pareigą dalytis žiniomis su kitais.

Mes turime teisę būti apsaugoti nuo sunkaus darbo...

ir pareigą padėti kitiems.

Mes turime teisę sveikai maitintis...

ir pareigą nemėtyti maisto.

Mes turime teisę į asmeninį gyvenimą...

ir pareigą gerbti ir saugoti kitų žmonių privatumą.

Mes turime teisę gyventi jaukiuose, saugiuose namuose...

ir pareigą padėti juos prižiūrėti.

Niekas negali mūsų žeminti, pravardžiuoti ar smerkti dėl odos spalvos, kalbos, religijos...

ir turime pareigą gerbti kitus, kad ir kokia būtų jų kilmė, tautybė ar religija.

Mes turime teisę būti mylimi ir prižiūrimi...

ir pareigą mylėti bei rūpintis kitais.

Mes turime teisę į kvalifikuotą gydymą...

ir pareigą rūpintis savo sveikata.

 

Dabar naršo

Dabar svetainėje 11 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Projektai

Gamtamokslis
Visos dienos link
Kokybės krepšelis
Mokymasis tyrinėjant
Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube