^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Senosios Varėnos mokykloje – daugiau ir kokybiškesnių popamokinių veiklų

   

Nepaisant koronaviruso keliamų iššūkių, Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio mokykla sėkmingai įgyvendina projekto „Visos dienos mokyklos link“ veiklas. Į pabaigą artėja aktų salės įrengimo darbai, o įsigytos priemonės leis plėtoti ir pasiūlyti kokybiškesnius meno ir sporto užsiėmimus vaikams.

Mokykla projekto ėmėsi atsižvelgdama į ryškėjančią tendenciją, jog daugėja socialinių įgūdžių, mokymosi motyvacijos stokojančių, elgesio ir emocinių sutrikimų turinčių vaikų. „Siekiame, kada visi vaikai gautų kokybišką išsilavinimą, o labiausiai norisi padėti vaikams iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų. Juk būtent jiems labiausiai reikalingos papildomos kompetencijos ir įgūdžiai, būtent tokie vaikai turi mažiausiai galimybių lankyti popamokines veiklas“, - projekto poreikį aiškina mokyklos direktorius Gintautas Bendorius.

Mokykla projektui suteikė pavadinimą, kuris atspindėtų ir jos siekiamą koncepciją - visos dienos mokyklos koncepciją. O tai reiškia, kad mokykla siekia būti bendruomeniška ir atvira, orientuota ne tik į akademinių pasiekimų gerinimą, bet ir į socialinių bei emocinių kompetencijų, kultūros ugdymą.

Siekdama pasiūlyti daugiau ir įvairesnių popamokinių veiklų bei pekelti į naują lygį esamas, mokykla suprato, kad tam reikia tobulinti ir turimą materialinę bazę, įsigyti naujų priemonių.  Vis dėlto viena iš pagrindinių problemų neformaliajam švietimui plėsti buvo ta, kad mokykloje trūkso erdvių, pritaikytų ne tik užsiimti įvairia veikla, bet ir pailsėti arba esamos tam yra nepritaikytos. Dėl to vienu iš pagrindinių veiklų buvo numatyta įsirengti šiuolaikišką aktų salę, kurios mokykla neturėjo per visą savo istoriją.

Projekto metu buvo numatyta įsigyti sportinio inventoriaus mankštoms organizuoti, fotoapratą, su kuriuo būtų organizuojami ir fotoužsiėmimai vaikams, paveikslų pakabinimo sistemą vaikų darbams, sėdmaišių, kurie pagyvintų mokyklos erdves ir leistų atsipūsti laisvu tarp pamokų laiku.

Sukūrus bazė mokykloje pertvarkytos ar sukurtos naujos keturios neformaliojo švietimo (popamokinėmis) veiklos. Projekto metu dar planuojama suorganizuoti keturis renginius, kuriuose dalyvauti ne mažiau kaip 35 vaikai ir jaunuoliai, iš jų - ne mažiau kaip 25 vaikai iš daugiavaikių, nepasiturinčių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių šeimų.

Projekte partnerio teisėmis dalyvauti ir veiklas organizuoti padeda krepšinio klubas „Bitės“, Senosios Varėnos M. K. Čiurlionio draugijos skyrius ir Varėnos raj. sav. administracija.

Projekto kodas - Nr. VARĖ-LEADER-6B-J-10-1-2020. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšmis bei įgyvendinamas pagal Varėnos krašto kaimo vietovių plėtros strategiją 2016-2023 metams. Projekto vertė - 12 571,25 Eur, ES paramos suma - 10 057,00 Eur.

Plakatas

Galime pasidžiaugti, kad įgyvendinant projektą „Visos dienos mokyklos link“ baigti aktų salės įrengimo darbai. Taigi pagaliau turime šviesią ir jaukią erdvę neformaliojo švietimo veikloms!

 

Dabar naršo

Dabar svetainėje 10 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Projektai

Gamtamokslis
Visos dienos link
Kokybės krepšelis
Mokymasis tyrinėjant
Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube