^Aukštyn
 • 1 Adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
 • 2 Vizija
  Nuolat atsinaujinanti mokykla, gebanti tenkinti klientų poreikius ugdymui, telkianti bendruomenę savitos kultūros ir tradicijų plėtotei, teikianti išsilavinimą, leidžiantį sėkmingai pasirengti tolimesniam ugdymuisi, studijoms, konkurencijai tarp bendraamžių.
 • 3 Misija
  Saugioje, bendravimo ir bendradarbiavimo principais pagrįstoje aplinkoje sudaromos sąlygos įvairių poreikių ir galimybių ugdytiniams įgyti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykloje pagal galimybes plėtojama įvairiapusė saviraiška, savivalda, puoselėjama estetiška aplinka.
 • 4 Filosofija
  Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, veiksmų suderinamumu bei nuolatine kaita
 • 5 Mokyklos adresas:
  Mokyklos adresas: A.Ryliškio g. 14, Senoji Varėna, Varėnos r. savivaldybė El. paštas: ryliskio.mokykla@varena.lt Telefonas: (8 310) 30 192 Mokyklos kodas: 190109096
baner

Gerb. tėveliai ir rėmėjai!

Nuoširdžiai dėkojame Jums už suteikiamą moralinę ir materialinę paramą. Būsime dėkingi, jeigu apsispręsite ir šiemet mokyklai skirsite iki 1,2 procento savo jau sumokėto pajamų mokesčio. Ši parama padeda gerinti mokinių ugdymo ir ugdymosi sąlygas. Mokyklos rekvizitai: Kodas 190109096 Pavadinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla Adresas A. Ryliškio g. 14, LT- 65487 Senosios Varėnos k., Varėnos r.

Naujienos

„Atmintis gyva, nes liudija“

Mokyklos bendruomenė simboliškai paminėjo sausio 13-ąją, languose uždegdama vienybės ir vilties žvakutę už 1991 metais žuvusius Laisvės gynėjus, taip pat palaikydama medikus, šiandien besigrumiančius su pandemijos iššūkiais. Mokiniai piešė piešinius tema „Apginta nepriklausomybė“, skirtus Laisvės gynėjų dienos 30-mečiui. Daugiau nuotraukų

Aktualu

Pateikiame Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrąjį planą.

Su planu galite susipažinti čia.

Stovykla „GRYBAICIAI“

Nuo lapkričio 16 d. iki 20 d. A. Ryliškio pagrindinėje mokykloje vyko saugios ir prasmingos rudens stovyklos „GRYBAICIAI“ veiklos. Neformaliose stovyklos veiklose dalyvavo 20 mokinių.

Pirmąją dieną prisiminėme saugaus elgesio taisykles, vaikai atskirose klasėse kūrė stovyklos šūkius ir simbolius, piešė piešinius, atspindinčius stovyklos pavadinimą, žaidė įvairius stalo žaidimus, varžėsi šaškių rungtynėse.

Antrąją dieną keliavome po Senąją Varėną, aplankėme akmenų parką, karių kapines, senąjį geležinkelio tiltą. Grįžę vaikai dalijosi įspūdžiais, piešė matytus vaizdus.

Trečią dieną ugdytiniai iš džiovintų lapų ir gėlių kūrė paveikslus, aplikacijas iš spalvoto popieriaus, žaidė stalo žaidimus, aptarinėjo rezultatus. Veiklose atsiskleidė vaikų gabumai ir fantazijos.

Ketvirtoji diena buvo skirta sportui. Tai buvo pati smagiausia diena. Vaikai lenktyniavo, žaidė kamuoliais, šokinėjo per virvutę ir lanką. Pasportavę kiekvienas turėjo nupiešti mylimiausią savo sportininką. Penktąją dieną vaikai pasidalino vykdytų veiklų įspūdžiais, pasakojo kas labiausiai įsiminė. Žaidė judriuosius žaidimus. Baigę veiklas ugdytiniai gavo po dovanėlę.

Stovyklos veiklos pavyko labai gerai, tik liūdna, kad nelepino oro sąlygos ir dėl COVID – 19 viruso negalėjo dalyvauti visų klasių mokiniai kartu, o savo veiklas klasėse vykdė atskirai. Daugiau nuotraukų>>

Tolerancijos diena

Lapkričio 16 d. mokykloje minėjome Tolerancijos dieną. Klasių vadovai vedė klasės valandėles, (kai kurie nuotoliniu būdu), pokalbių, diskusijų metu priminė vaikams kas yra tolerancija, aptarė nepakantumą, pastebėtus netolerancijos atvejus mokykloje. Mažieji piešė, karpė dėlionės detales, aiškinosi, kad sujungus į vieną visumą gaunamas paveikslas ar piešinys tam tikra tema.

Informacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226, nuo 2020 m. lapkričio mėn. 9 d. iki 2020 m. lapkričio mėn. 27 d. įskaitytinai ugdymo procesas organizuojamas taip:

1. Gudžių ikimokyklinei ir priešmokyklinei ugdymo grupei, 1-4 klasių mokiniams – įprastu būdu;

2. 5-10 klasių mokiniams – nuotoliniu būdu;

3. neformaliojo ugdymo užsiėmimai vyks nuotoliniu būdu;

4. dalykų mokytojų konsultacijos vyks nuotoliniu būdu.

Pailgintos mokymosi darbo dienos grupės veikla stabdoma.

     Pamokos vyks pagal dabartinį tvarkaraštį;
     Pamokų laikas nesikeičia:
1 pamoka – 8.00-8.45 val.
2 pamoka – 8.55-9.40 val.
3 pamoka – 9.50-10.35 val.
4 pamoka – 10.45-11.30 val.
5 pamoka – 12.00-12.45 val.
6 pamoka – 13.15-14.00 val.
7 pamoka – 14.10-14.55 val.
8 pamoka – 15.00-15.45 val.

Išvyka į spektaklius

2020 metų spalio 15 ir 22 dienomis, pradinių klasių vaikai dalyvavo Dalios Tamulevičiūtės XI profesionalių teatrų festivalyje.  Žiūrėjo du vaikams skirtus spektaklius „Kaip tamsa tapo geriausiu draugu“ ir „Hop“.

Rajoninės kroso varžybos

Spalio 16 dieną, vykusiose Varėnos rajono kroso varžybose, mūsų mokyklos mokinius lydėjo pergalės. Mergaičių 300 metrų bėgimo rungtyje III vietą iškovojo Neda Janevičiūtė. Berniukų 500 metrų bėgimo rungtyje sau lygių neturėjo Rojus Krupavičius užėmęs I vietą. Vaikinų 1000 metrų bėgimo rungtyje mūsų mokyklos mokiniai užėmė visas prizines vietas: I vietą - Jokūbas Vailionis, II - Lukas Kasperas, III vietą - Erikas Maldanis.

Trečiokai skulptūrų parke

Trečios klasės mokiniai apsilankė vieno geriausių Dzūkijos skulptorių sodyboje. A. Česnulio skulptūrų parke, unikalūs medžio drožiniai, autoriaus sukurti per beveik 40 metų. Ekskursijos metu aplankė drožinių ekspoziciją vėjo malūne, kurį šeimininkas surentė savo rankomis, apžiūrėjo akmeninę Rūpintojėlių sieną – vienintelį parko eksponatą tebekuriamą menininkų iš visos Lietuvos. Moksleiviai turėjo galimybę atpažinti žinomus personažus. Pabendravo su pačiu skulptoriumi.

Dabar naršo

Dabar svetainėje 12 svečiai (-ių) ir narių nėra

Pamokų laikas

Pamokų laikas

Mes naudojame

Projektai

Gamtamokslis
Visos dienos link
Kokybės krepšelis
Mokymasis tyrinėjant
Copyright © 2013. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla ...


Facebook skype youtube